Espeleo World

Avenc de les Nou Boques

Històric avenc de 42 m. de fondària a Garraf (Gavà)


Constituït per un únic pou de 41 metres de profunditat on el primer tram està integrat per nou conductes verticals que perforen la massa rocosa (únicament dos d'ells són penetrables) i que 5 metres més avall connecten amb el pou principal, el primer tram de forma allargada i en la part final és gairebé cilíndric. A la base del pou, entre els enderrocs s'arriba al punt de màxima fondària (cota – 42).

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Gavà
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 50 metres
 • Desnivell: 42 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Des del Bassot de l'Arbre, el camí segueix cap l'E i arriba al pròpiament dit Pla de les Basses, on es troba una primera gran dolina (la Bassa) (més endavant trobaríem una altra, la Bassa de l'Infern). Des de la Bassa cal anar en direcció SE fins abocar-se a la capçalera d'un profund barranc (el Canal Negre), el qual s'haurà d'anar baixant pel seu vessant esquerre i a uns 300 metres des de la Bassa i a uns 10 metres per damunt la llera del barranc es troba la cavitat.
Relativament a la vora de la cavitat es troba la pedrera el Corral (Uniland), però de moment no sembla que hi hagi perill d'ampliació dels límits extractius de la mateixa. Cal recordar que on avui hi ha l'esmentada pedrera es coneixia una petita cavitat: Cova del Mussol, desapareguda ja fa anys.

Història


Explorat per primer cop per N. Font i Sagué el 21 de juliol de 1898 no despertant en ell massa entusiasme (aquell mateix dia va sondejà l'avenc de la Sivinota, però en veure que no tenia prou material va desistir en l'exploració).
No va ser tornat a visitar fins el novembre de 1951 per membres del GES – CMB.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J. (1974).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. II. 166 pp. Barcelona.
 1. Ferrer, V. (2006).- Avencs de Garraf i d'Ordal. 152 pp. + llibret fitxes i topografies. Edició de l'autor. Barcelona.
 2. Font i Sagué, N. (1899).- “Excursió espeleològica a la Baronia d'Aramprunyà”. Butll. Centre Excursionista de Catalunya (IX) 5-7-8. Barcelona.
 3. Montoriol, J. (1954).- “La hidrología kárstica del Pla de les Basses y sus relaciones con la de otras zonas del macizo de Garraf (Barcelona)” Speleon. T. V (1-2): 55-104. Universidad de Oviedo.
 • Revisió coordenades i fotos 'JNC' facilitades per Jordi Navarro, (Centre Excursionista de Castellar del Vallès).