Espeleo World

Avenc de les Nogueroles

Esquerda de 39 m. de fondària a Mont-ral


Important esquerda de direcció SE – NO amb dues obertures practicables a l'interior i tres d'impenetrables. Tota la cavitat profunditza en un fort pendent i alguns ressalts, tots ells es poden baixar en “ramonage”. Al sector més profund es presenta un pouet de 7 metres on la diàclasi es tanca per totes banda fins fer-se impenetrable.
A tota la cavitat hi circula un fort corrent d'aire.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Mont-ral
  • Comarca: Alt Camp
  • Unitat: Muntanyes de Prades
  • Recorregut: 112 metres
  • Desnivell: 39 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Calcàries
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:40:05

Situació


A uns 500 metres al NO del mas de la Plana. Cal seguir el mateix itinerari que per anar a l'avenc del Mas de la Plana, des de la carretera de la Riba a Farena. Abans d'arribar a l'esmentat mas, cal prendre la pista a la dreta i a uns 300 metres seguir un corriol que s'enfila cap al N i puja a un petit turó ons es troba la cavitat.
Coordenades aproximades

Història


Localitzada i explorada el març del 1996 per membres del GIEM – CE Montblanc.

Topos

Media

Biblio

Dades inèdites aportades per Ramon Sendra