Espeleo World

Avenc de les Granotes

Interessant cavitat de 43 m. de fondària al municipi de Castelldefels


Descripció: Petit ressalt de poc menys de  2 metres, que mitjançant un pas baix comunica amb un pou d'uns 15 metres i de parets entapissades per colades. A la seva base, en direcció Sud, una curta galeria de sostre baix comunica amb un altre pou d'uns 20 metres de desnivell. En el seu tram inferior una finestra comunica lateralment amb una altra concavitat de cúpula cega i que en el seu extrem inferior resta inundat durant uns 10 metres.
Tornant a la base del pou d'entrada i cap al Nord, es supera una colada estalagmítica i es penetra en una nova vertical, molt fraccionada, d'uns 25 metres de desnivell i que com a l'altra via arriba a un nivell inundat.
A poc de l'inici d'aquesta segona via, una finestra dóna pas a un seguit de curtes galeries i pouets que baixen fins a uns 40 metres de fondària des de la cota d'entrada.
L'exploració subaquàtica dels dos nivells inundats constatà la procedència de l'aigua a través d'inflitracions del nivell freàtic, del tot impenetrables.
A la mateixa època, l'ERE del CEC explorà una petita cavitat situada a l'altra banda del turó, just al costat de la carretera, que als 2 metres de baixar es trobaren un pou inundat de les mateixes característiques. Se'l va anomenar avenc de les Granotetes. Va desaparèixer al poc temps per ampliació de la carretera.
Sembla més que probable que compartien el mateix nivell freàtic i que també sigui el que apareix a la cova del Centenari. Això fa creure que la topografia realitzada el 1955 (no coneixem cap més) sigui un tant exagerada, ja que hem pogut comprovar que l'alçada real de la boca és de 40 metres sobre el nivell del mar.
Tenim notícia d'alguna exploració cap a l'any 1998/99 per membres del GE Pedraforca residents a Castelldefels i pel propi fill dels propietaris i sembla que a l'interior hi ha presència de gas carbònic.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Castelldefels
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 140 metres
 • Desnivell: 43 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


A l'interior d'un xalet del passeig del Bosc, al barri (urbanització) de Montemar (Castelldefels). La boca es troba tapada per una tapa metàl.lica a pocs metres de la porta d'entrada des del carrer. Es pot apreciar el tub de desguàs de la piscina (veure foto). Es prega no molestar als propietaris.

Història


La cavitat va ser destapada cap a l'any 1954 durant les obres d'urbanització de l'avui barri de Montemar. Les primeres visites van realitzar-les membres de l'ERE – CEC l'any 1955. El dia 11 de juny del mateix any, conjuntament amb membres del GES – CMB realitzen l'exploració completa i la topografia. Durant els següents anys va ser objecte de moltes visites pels espeleòlegs de l'època, però a primers dels anys 1960 es va començar a edificar la parcel·la on es troba i es va donar per desapareguda o fins i tot es deia que l'havien aprofitat com a fossa sèptica. Un jardiner de la zona ens va comentar que sabia de més avencs que sí li havien donat aquest ús.

Topos

Media

Biblio

 1. Barceló, F. (1955).- “Avenc de les Granotes”  Cordada (4): 6, Barcelona
 2. Borràs, J. (1974).- Catálogo Espeleológico del macizo de Garraf. Vol. III: 207 pp., Barcelona
 3. Ferrer, V. (2006).- Avencs de Garraf i d'Ordal. (Fitxes i topografies), sense paginar, Barcelona