Espeleo World

Avenc de les Fusines

Petit avenc de 10 m. de fondària a Castellar del Vallès


La boca de 3 x 1 metre dóna pas a un pou de 8 metres. A uns 3 metres de la boca trobarem un replà. A la base del pou i en direcció N, després d'haver baixat un petit ressalt, segueix una galeria de 4 metres formada per una alta diàclasi. A la part superior d'ella existeix una curta galeria molt estreta.
De nou a la base del pou en direcció S i després de superar un pas estret sota una colada, entrarem en una sala de sostre molt baix; a la seva part superior hi ha una galeria ascendent de curt recorregut.
Cavitat estructurada sobre una diàclasi N12E – S12O, aprofitada com a engolidor. La sala final s'ha format ajudada per un estrat de sorrenques. Són notables els processos de reconstrucció.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Castellar del Vallès
 • Comarca: Vallès Occidental
 • Unitat: Farell, el - Cingles de Gallifa
 • Recorregut: 25 metres
 • Desnivell: 10 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació

Situats a l'avenc dels Talps només caldrà travessar el petit torrent i remuntar una mica la carena desplaçant-nos lleugerament cap a la dreta. També s'hi pot arribar baixant del turó d'Aguilar per la carena del mas Pinetó; abans d'arribar a la cruïlla de l'avenc de les Dues Boques, baixarem uns 20 metres cap a la dreta.
Coordenades molt aproximades.

Història


Cavitat descoberta i explorada per primer cop el 1964 per membres del desaparegut grup Talps del Centre Excursionista del Vallès.

Topos

topo Avenc de les Fusinestopo Avenc de les Fusines

Media

Biblio

 1. Badiella, X.; Aguirre,F.; Muñoz,J.; Mota,F. (1981).- “Les cavitats del vessant Est del riu Ripoll” SIS (8): 56-70 / Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa (23): 296-310. SIS del CET. Terrassa.
 1. SES - Talps (1968).- “Resum d'activitats” Espeleòleg (7): 256-260. ERE – Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona