Espeleo World

Avenc de les Fusines

Petit avenc de 10 m. de fondària a Castellar del Vallès


La boca de 3 x 1 metre dóna pas a un pou de 8 metres. A uns 3 metres de la boca trobarem un replà. A la base del pou i en direcció N, després d'haver baixat un petit ressalt, segueix una galeria de 4 metres formada per una alta diàclasi. A la part superior d'ella existeix una curta galeria molt estreta.
De nou a la base del pou en direcció S i després de superar un pas estret sota una colada, entrarem en una sala de sostre molt baix; a la seva part superior hi ha una galeria ascendent de curt recorregut.
Cavitat estructurada sobre una diàclasi N12E – S12O, aprofitada com a engolidor. La sala final s'ha format ajudada per un estrat de sorrenques. Són notables els processos de reconstrucció.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Castellar del Vallès
 • Comarca: Vallès Occidental
 • Unitat: Farell, el - Cingles de Gallifa
 • Recorregut: 25 metres
 • Desnivell: 10 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació

Situats a l'avenc dels Talps només caldrà travessar el petit torrent i remuntar una mica la carena desplaçant-nos lleugerament cap a la dreta. També s'hi pot arribar baixant del turó d'Aguilar per la carena del mas Pinetó; abans d'arribar a la cruïlla de l'avenc de les Dues Boques, baixarem uns 20 metres cap a la dreta.
Coordenades molt aproximades.

Història


Cavitat descoberta i explorada per primer cop el 1964 per membres del desaparegut grup Talps del Centre Excursionista del Vallès.

Topos

Media

Biblio

 1. Badiella, X.; Aguirre,F.; Muñoz,J.; Mota,F. (1981).- “Les cavitats del vessant Est del riu Ripoll” SIS (8): 56-70 / Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa (23): 296-310. SIS del CET. Terrassa.
 1. SES - Talps (1968).- “Resum d'activitats” Espeleòleg (7): 256-260. ERE – Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona