Avenc de les Eres

Avenc de 30 m. de fondària al NO de Vilada

Segons es veu al croquis que es disposa, està constituït per dues boques que donen a sengles pous que conflueixen en els extrems d'una galeria a uns 12 metres de fondària. En un d'aquests extrem s'origina un altre pou, d'uns 17 metres de fondària, que porta a una galeria inferior lleugerament remuntant.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Vilada
 • Comarca: Berguedà
 • Unitat: Catllaràs - Rasos de Tubau
 • Recorregut: 60 metres
 • Desnivell: 30 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2016-11-07 15:34:01

Situació

Carregant mapa...


Al NO de Vilada, a la zona de la Canal Closa. Malgrat alguns intents de tornar-la a localitzar, no tenim referències fidedignes de la seva localització.
Les coordenades tan sols indiquen la zona per on hauria d'estar i per on surt localitzada al mapa de l'ICGC, però que pensem no és correcte.

Història

Localitzada i explorada el 1975 per membres de l'ERS – Centre Excursionista del Solsonès que tan sols van aportar un croquis al Catàleg Espeleològic de Catalunya (1980) Volum 5 i unes referències poc concretes de la seva situació. No tenim notícia que hagi estat tornada a localitzar.

Topogràfics

topo 0: Avenc de les Eres

Fotos

Bibliografia

 1. Borràs, J; Miñarro, JM.; Talavera, F.(1980).-”l'Urgell, el Solsonès, la Segarra i el Berguedà”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol.5):113-114. Ed. Políglota. Barcelona.

Copyright © Espeleoworld 2023.