Espeleo World

Avenc de les Eres

Avenc de 30 m. de fondària al NO de Vilada


Segons es veu al croquis que es disposa, està constituït per dues boques que donen a sengles pous que conflueixen en els extrems d'una galeria a uns 12 metres de fondària. En un d'aquests extrem s'origina un altre pou, d'uns 17 metres de fondària, que porta a una galeria inferior lleugerament remuntant.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Vilada
 • Comarca: Berguedà
 • Unitat: Catllaràs - Rasos de Tubau
 • Recorregut: 60 metres
 • Desnivell: 30 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2016-11-07 15:34:01

Situació


Al NO de Vilada, a la zona de la Canal Closa. Malgrat alguns intents de tornar-la a localitzar, no tenim referències fidedignes de la seva localització.
Les coordenades tan sols indiquen la zona per on hauria d'estar i per on surt localitzada al mapa de l'ICGC, però que pensem no és correcte.

Història


Localitzada i explorada el 1975 per membres de l'ERS – Centre Excursionista del Solsonès que tan sols van aportar un croquis al Catàleg Espeleològic de Catalunya (1980) Volum 5 i unes referències poc concretes de la seva situació. No tenim notícia que hagi estat tornada a localitzar.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J; Miñarro, JM.; Talavera, F.(1980).-”l'Urgell, el Solsonès, la Segarra i el Berguedà”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol.5):113-114. Ed. Políglota. Barcelona.