Espeleo World

Avenc de les Canals

Petit avenc d'uns 20 m. de fondària a Ulldecona (el Montsià)


La boca dóna inici a una rampa a la que segueix un ressalt de 5 metres, seguit d'un altre de 3 metres fins arribar a la base d'una galeria estreta i rectilínia que forma pendent cap als dos extrems. Seguint cap al NE, la galeria s'estreny encara més i després d'uns petits ressalts s'arriba al punt de màxima fondària (cota – 20), on sembla acabar la cavitat.
Però poc abans d'arribar en aquest últim punt, es pot remuntar un parell de metres i s'accedeix a un estret passadís que penetra en una nova galeria de característiques molt semblants a l'anterior.
Cavitat estructurada en una diàclasi de direcció NE-SO eixamplada per infiltracions locals i que posteriorment van originar alguns processos litogènics molt localitzats.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Ulldecona
 • Comarca: Montsià
 • Unitat: Montsià, el - Godall
 • Recorregut: 80 metres
 • Desnivell: 20 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio: Diplura
  • Gollumjapyx smeagol (Sendra&Ortuño, 2006)
 • Última revisió: 2018-03-12 12:24:36

Situació


Pocs metres per sota del costat de ponent del cim d'un petit turó (Serra de l'Avenc, 154 m.) situat al SSE del Molí de les Canals, gairebé a la línia divisòria dels municipis d'Ulldecona i d'Alcanar.
A títol anecdòtic, podem dir que l'Avenc de les Canals seria la cavitat de localització més meridional de les conegudes a Catalunya.

Història


Les primeres notícies que tenim d'aquest avenc són de la Setmana Santa del 1959, en que membres del GES – CMB fan una campanya a la zona del Montsià i entre d'altres cavitats exploren l'Avenc de les Canals, però els resultats mai es van arribar a conèixer.
Components del Grup Espeleològic d'Ulldecona la van explorar cap a finals dels anys 1960 o principis dels 1970.
Durant 1980-83, la SIE del CEA va portar a terme diferents sortides d'exploració a la zona de Montsià – Godall, entre elles es va explorar l'Avenc de les Canals i es va topografiar fins al punt de màxima fondària, però no es va arribar a veure la galeria superior.

Topos

Media

Biblio

 • No tenim constància de cap cita bibliogràfica
 • Dades inèdites del Grup Espeleològic d'Ulldecona
 • Fotografies facilitades per l'Espeleo Club Tortosa
 • Revisió de coordenades facilitades per Julio Serrano (SIE – CEA)
 • Dades Biospeleològiques facilitades per Floren Fadrique.