Avenc de les Bardisses

Embardissat avenc de 7 m. de fondària al Serrat de la Morella (Garraf)

En el fons d'una gran dolina envaïda per la vegetació i d'una morfologia idèntica a l'Avenc de la Morella, es presenta un ressalt d'uns 2 metres que porta a una cambra d'uns 4 metres de longitud amb la base inclinada i el sostre constituït per una acumulació de blocs encastats entre ells. Al seu extrem s'obre un pouet estret de 2 metres de desnivell i tot seguit un altre, també de 2 metres, més ampli però d'accés molt estret

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 12 metres
 • Desnivell: 7 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2017-01-31 04:43:24

Situació

Situat a ponent del Puig Ginebró (segons l'ICGC) o Turó de l'Alzina Freda (segons altres mapes), popularment conegut com la Bola. Al bell mig d'una àmplia dolina embudiforme, ben visible a distància. Visual a la Bola: 114º.

Història

Localitzat i explorat per membres del GES – CMB el gener del 1957. La fitxa i topografia no es porta a terme fins el 1973 també per membres del GES – CMB.

Topogràfics

topo 0: Avenc de les Bardisses

Fotos

foto 0: Avenc de les Bardisses
foto 1: Avenc de les Bardisses
foto 2: Avenc de les Bardisses

Bibliografia

 1. Borràs, J. (1973).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. I . 155 pp. Barcelona.
 • Actualització de dades i coordenades facilitades per l'ERE-CEC (gener 2017)
 • Fotografies facilitades per Mariona Vàzquez (ERE-CEC)

Copyright © Espeleoworld 2022.