Espeleo World

Avenc de la Trona

Avenc de 27 metres de fondària a la Morera de Montsant.


Con que es tracta d'una cavitat desenvolupada entre blocs, en el sector en direcció NO-SE hi trobem tres entrades i dues més en el sostre de l'esquerda final. És una cavitat morfològicament diferenciada en dues parts. En la direcció NO-SE es desenvolupa una sinuosa cavitat entre blocs, de característiques similars a les de la zona anomenada Puritito Caos de l'avenc de l'Aisling, on les parets, el terra i el sostre són grans blocs. És difícil considerar si en algun lloc hi ha roca mare. En la direcció N-S hi ha una esquerda que intersecciona perpendicularment amb una segona molt més ampla. Aquesta part és clarament diferent de l'anterior; és una esquerda gran de direcció NE-SO. La fondària total de la cavitat és de 27'5 metres.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Morera de Montsant, La
 • Comarca: Priorat
 • Unitat: Montsant, el
 • Recorregut: 127 metres
 • Desnivell: 27 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:00

Situació


Caminant uns cinc minuts per entre mig d'arbustos i matolls, a l'alçada del peu de la Bitlla, pel barranc del Vidobar, en direcció a l'inici d'aquest hi ha una de les boques de l'avenc de la Trona.
Coordenades aproximades sense massa fiabilitat.

Història


Explorat pel GELL pels voltants del 1997.

Topos

Media

Biblio

 1. Farrús,M.;Satorra,A.;Pérez,Ll.(1999).-Resultats de les campanyes del grup espeleològic lleidatà a la serra del Montsant. Anys 1995-1997. El Montsant” Grallera (5):5-44. GELL-CE Lleida.