Avenc de la Suor

Estreta esquerda de 29 m. de profunditat al NO de la Mola de Catí (el Port)

La cavitat està formada per una allargada i estreta diàclasi que arriba fins els 29 metres de fondària, punt on l'estretor impedeix el pas més enllà.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Alfara de Carles
 • Comarca: Baix Ebre
 • Unitat: Port, el
 • Recorregut: 40 metres
 • Desnivell: 29 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2022-09-28 15:07:00

Situació

Carregant mapa...


Des de la zona on s'aparca per anar a l'Avenc dels Mamelons, cal seguir la pista en direcció al riu Algars i a la primera corba que trobem anirem cap a l'esquerra, tot remuntant una mica per després seguir planejant una mica més més a l'esquerra. A les envistes de les Moletes de Venanci. Molt a la vora de la partió dels termes municipals de Tortosa i d'Alfara de Carles.

Història

Descobert per membres de l'ERE-CEC el 20-5-1972. Cantons i Nubiola fan una exploració ràpida i la cavitat resta en l'oblit. El 13-4-1974 tornen membres de l'ERE-CEC (Escolà i Schibi) amb finalitats bioespeleològiques i fan una topografia de la cavitat que havia restat inèdita. Un parell d'anys més tard és visitada molt superficialment durant les campanyes que va portar a terme la SIE – CEA a la Mola de Catí.
Durant més 30 anys la cavitat va restar pràcticament en l'oblit i sense tenir dades de la seva ubicació.
L'octubre del 2008, components de la Secció d'Espeleologia i Barrancs de la UEC Tortosa, en una sortida a la caça de rovellons, troben una cavitat desconeguda que exploren i bategen com a GEA-3.
Temps més tard, l'Oleguer Escolà ens passa la topografia del 1974 i algunes fotos en blanc i negre. Amb aquestes noves dades, els companys de l'Espeleo Club Tortosa poden comprovar que el GEA-3 no és altre que el perdut Avenc de la Suor.
A simple vista, la topografia de 2008 sembla, segons l'escala, que fixa una fondària superior a la real.

Topogràfics

topo 0: Avenc de la Suor
topo 1: Avenc de la Suor

Fotos

foto 0: Avenc de la Suor
foto 1: Avenc de la Suor
foto 2: Avenc de la Suor
foto 3: Avenc de la Suor

Bibliografia

 1. SIE (1978).- “Contribució al coneixement espeleològic dels Ports del Caro (Baix Ebre) (IV): La Mola de Catí i el Mont Caro”. EspeleoSie (21): 27-70. SIE-CE Àliga. Barcelona.
 • Revisió de situació, coordenades i fotografies facilitades per l'Espeleo Club Tortosa.
 • Topografia i fotografies de 1974 facilitades per Oleguer Escolà (ERE-CEC)

Copyright © Espeleoworld 2023.