Espeleo World

Avenc de la Roca del Xollat

Esquerda de 36 m. de fondària al Montsant (Priorat)


Es tracta d'una llarga esquerda de despreniment del cingle proper i de direcció O-E. Està formada per dues obertures que presenten els seu fons taponat per blocs. La segona d'elles presenta, com a curiositat, dues petites concavitats en la paret del pou que són d'origen càrstic i que s'han posat al descobert al separar-se la roca del tallat del cingle.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Morera de Montsant, La
  • Comarca: Priorat
  • Unitat: Montsant, el
  • Recorregut: 85 metres
  • Desnivell: 36 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2015-02-06 16:14:28

Situació


Des de la Morera de Montsant caldrà pujar a la Serra Major pel Grau de Barrots fins que s'ajunta amb el Grau de Carrasclet. Se seguirà una mica per aquest fins a situar-se vora el cingle i seguir-lo pel costat en direcció a la Roca del Xollat, vora la qual es troba l'esquerda.
Coordenades aproximades.

Història


Cavitat descoberta per membres de l'AAEET de Valls el dia 15-11-1997 en el decurs d'una prospecció per la zona. Explorada i topografiada per ells mateixos dues setmanes més tard.

Topos

Media

Biblio

Dades facilitades el 1998 per Ramon Sendra (Montblanc)