Espeleo World

Avenc de la Paloma

Petita esquerda de rascler al Serrat de la Morella (Garraf)


Esquerda eixamplada de rascler, estreta i allargada, que tan sols baixa 2,60 metres de fondària. Possiblement no mereix el nom d'avenc.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 6 metres
 • Desnivell: 3 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2018-09-01 13:46:23

Situació


Pujant des del Campgràs cap a les instal·lacions radioelèctriques del Serrat de la Morella, poc metres abans d'arribar a la del mig (la Bola), a la dreta de la darrera corba i enmig del rascler es troba aquest avenc, molt a prop d'uns altres de característiques similars (vegi's Avenc de la Carena 1, d'en Jaume,...) i al S de l'Avenc del Perpal.

Història


Localitzats per Lluís Muntan (GES - CMB) l'any 1978, un grup de petits forats de rascler, els tres primers (Jaume, Paloma i ITA), estaven pintats amb aquests noms i amb la inscripció: 1973 Espeleo Club de Sabadell (Jaume); ECS (Paloma) i sols amb el nom (ITA). La resta foren batejats pel mateix Muntan. Anys més tard, l'anomenat de la Carena 2 estava pintat amb les sigles: ERE 92. A finals del 1993 membres de l'ERE-CEC exploraven i topografiaven l'Avenc de la “Paloma”.

Topos

Media

Biblio

 • Dades i topografia inèdita arxiu ERE -CEC (1993)