Espeleo World

Avenc de la Palmera

Avenc de 45 metres de fondària a Sitges


La boca força petita de 0'30x0'40 metres, dóna pas a un pou estret en forma de tub inclinat fins a -3 metres on aquest es torna vertical i 1'5 metres més avall redueix l'amplada del conducte fins a 0'20 x 0'35 metres. El fons a 8'5 és de mides molt minses i mitjançant un forat a la part baixa que va ser picat durant la primera exploració, s'accedeix a una cambra estreta i allargada 3 x 0'80 metres, amb les parets cobertes de colades estalagmítiques que arriben al terra. En la paret sud i a un metre del fons, una fissura que enllaça amb una altra que s'obre al sòl, ens aboca a la capçalera d'un pou de 38 metres. El pou guanya amplada a mida que baixa fent-se una secció circular de 1'2 x 1'5 metres, estan interromput tant sols per algun petit replà i pont de roca.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Sitges
 • Comarca: Garraf
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 51 metres
 • Desnivell: 45 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Des de la dolina de Campgràs, ens dirigirem cap a l'avenc Benjamí Digón, des d'aquest seguirem cap a l'est per trobar l'avenc Anna Svacbroc, força visible per una gran fita pintada amb ratlles blaves (dades de 2009). Des d'aquí ens dirigirem cap a l'est on a uns 60 metres trobarem una dolina on es troba l'avenc de la Palmera.

Història


Descobert i desobstruït el 23 de març de 1969 per membres de l'Equip de topografia Alpina de la Creu Roja de Sant Cugat i de la delegació de Vallvidrera del Centre Excursionista Àliga. Es va explorar fins a -8'5 metres, on una gruixuda colada impossibilita la continuació, encara que feren un sondeig que els donà 35 metres més.
No és fins el novembre de 1987 en que rep una visita del GES del CMB i es procedeix a la desobstrucció que permeten accedir actualment a -45 metres de fondària.

Topos

Media

Biblio

 1. Rovira, J; García,J.J. (1971).-”Nuevas simas descubiertas en el Pla de Campgràs”. Espeleosie (10):34-62. SIE-CE Àliga. Barcelona.
 2. Borràs, J. (1973).-Catálogo Espeleológico del Macizo de Garraf (I):1-156.Barcelona.
 3. Gual Balcells,Jordi; Ferre Masdeu, Arnald; Monte Gamboa,Agustí.(1993).- “Garraf, antics avencs, noves fondàries” Sota Terra (7): 20-25. GES - CMB. Barcelona.