Espeleo World

Avenc de la Clota

Cavitat de 27 m. de fondària a Begues

Una boca molt petita dóna pas a un pou de secció irregular i de poc més d'11 metres de fondària. A la seva base s'origina una sala de 16 x 6 metres que, en suau pendent, arriba a un curt conducte final producte del caos de blocs. Al peu del pou d'entrada es troba una nova vertical, de 8 metres de desnivell i amb la base ocupada per una gran quantitat de productes clàstics entre els quals es pot baixar fins al punt de màxim desnivell (- 27).

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 50 metres
 • Desnivell: 27 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Sortint de Begues per la pista a la Plana Novella, un cop passat el trencall del cementiri, es troba la pista (tancada) que va cap a la Clota. Seguint-la fins pocs abans d'arribar a les ruïnes d'aquesta antiga casa, a mà dreta hi ha un trencall que planeja en direcció S. Pocs metres després de passar per sota d'una línia elèctrica, surt un camí a l'esquerra que cal seguir uns metres fins arribar a l'alçada de la torre elèctrica. En aquest punt cal remuntar cap al SO fins a un antic camp de conreu, trobant l'avenc al peu del marge de pedres que el delimita.

Història


Descobert i explorat cap a l'any 1966 pel Grup Espeleològic Coves i Avencs de l'AE Roca
(precedent de l'actual Espeleo Grup  UME).

Topos

topo Avenc de la Clota

Media

foto Avenc de la Clotafoto Avenc de la Clotafoto Avenc de la Clotafoto Avenc de la Clota

Biblio

 1. Borràs, J. (1974).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. III . 207 pp. Barcelona.
 • Fotos 'JNC' facilitades per Jordi Navarro, (Centre Excursionista de Castellar del Vallès).