Avenc de la Clota

Cavitat de 27 m. de fondària a Begues

Una boca molt petita dóna pas a un pou de secció irregular i de poc més d'11 metres de fondària. A la seva base s'origina una sala de 16 x 6 metres que, en suau pendent, arriba a un curt conducte final producte del caos de blocs. Al peu del pou d'entrada es troba una nova vertical, de 8 metres de desnivell i amb la base ocupada per una gran quantitat de productes clàstics entre els quals es pot baixar fins al punt de màxim desnivell (- 27).

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 50 metres
 • Desnivell: 27 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Sortint de Begues per la pista a la Plana Novella, un cop passat el trencall del cementiri, es troba la pista (tancada) que va cap a la Clota. Seguint-la fins pocs abans d'arribar a les ruïnes d'aquesta antiga casa, a mà dreta hi ha un trencall que planeja en direcció S. Pocs metres després de passar per sota d'una línia elèctrica, surt un camí a l'esquerra que cal seguir uns metres fins arribar a l'alçada de la torre elèctrica. En aquest punt cal remuntar cap al SO fins a un antic camp de conreu, trobant l'avenc al peu del marge de pedres que el delimita.

Història

Descobert i explorat cap a l'any 1966 pel Grup Espeleològic Coves i Avencs de l'AE Roca
(precedent de l'actual Espeleo Grup  UME).

Topogràfics

topo 0: Avenc de la Clota

Fotos

foto 0: Avenc de la Clota
foto 1: Avenc de la Clota
foto 2: Avenc de la Clota
foto 3: Avenc de la Clota

Bibliografia

 1. Borràs, J. (1974).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. III . 207 pp. Barcelona.
 • Fotos 'JNC' facilitades per Jordi Navarro, (Centre Excursionista de Castellar del Vallès).

Copyright © Espeleoworld 2022.