Espeleo World

Avenc de la Carbonera

Avenc de 24 metres de fondària a Margalef.


Una galeria descendent arriba a una sala prou gran i ocupada per blocs de regulars dimensions, entre els quals s'obre un pou inclinat que comunica amb una cambra inferior, separada de l'altra per un gran bloc. D ela cambra inferior surten dues diàclasis paral·leles de 5 i 18 metres respectivament.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Margalef
 • Comarca: Priorat
 • Unitat: Montsant, el
 • Recorregut: 80 metres
 • Desnivell: 24 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2016-08-05 17:46:07

Situació


Cal seguir el camí que remunta des del barranc de la Taverna fins arribar a l'avenc del Púdol, des d'aquest anirem cap a l'Est fins situar-nos sobre el marge esquerre del començament d'una petita torrentera i al costat mateix d'una antiga carbonera.
Coordenades aproximades.

Història


Entre el 8 i l'11 d'abril del 1966, la SAS del CGB varen explorar 8 avencs i 3 coves del sector de l'Auferí, volem creure que aquesta va ser una de les cavitats explorades.

Topos

Media

Biblio

 1. Borrás,J.;Miñarro,JM.;Talavera,F.(1984).- Catàleg Espeleològic de Catalunya (7):135-240. ed. Políglota. Barcelona.
 2. SAS del CGB (1967).- Segundo Campamento Regional de Espeleólogos. (Margalef-Montsant): 32 pp + 2 desplegables. C.R.E.