Avenc de la Canal de la Revella

Interessant avenc de 18 m. de desnivell a Sant Llorenç del Munt

Un pou de 7 metres porta a una base amb lleuger pendent que acaba en un pas estret. Un cop superat aquest i un ressalt posterior, es penetra en una galeria alta i en pendent que arriba al punt de màxima fondària (cota – 16). Per damunt d'ell i tot superant un ressalt ascendent, es segueix per la galeria que va remuntant poc a poc fins arribar al tram final on el sostre es fa molt més alt i es pot anar superant entre nombroses formacions litogèniques, algunes de gran bellesa. El punt més alt de la xemeneia es troba 2 metres per damunt del nivell de la boca d'entrada de la cavitat.
  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Sant Llorenç Savall
  • Comarca: Vallès Occidental
  • Unitat: Sant Llorenç del Munt
  • Recorregut: 65 metres
  • Desnivell: 18 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Carregant mapa...


Des del coll d'Estenalles s'ha de seguir pel camí senyalitzat cap a la Mola fins sobrepassar el Roure de Palau, a la carena del Pagès. Des d'aquí s'ha de prendre el trencall de la font Flàvia i pocs metres després seguir el camí que baixa en fort pendent a la canal de la Morella. Des d'aquí seguir pel camí del cim de la Morella fins arribar al capdamunt de la canal de la Revella, per on cal baixar un centenar de metres. L'avenc es troba molt a prop del camí que transcorre per l'interior de la canal.
Coordenades molt aproximades i amb dificultat de recepció del GPS dins la canal.

Història

Esmentada per primer cop a la Guia monogràfica de Sant Llorenç del Munt, editada pel Centre Excursionista de Terrassa el 1935, tot atribuint-li 16 metres de fondària. Tenim constància de diferents visites del GES-CMB des de l'any 1948. O.Andrés i J.Mª Torras, al catàleg de Sant Llorenç (1974) comenten que havia estat reomplerta parcialment per detritus exteriors i que després de les riuades del 1962 es va reobrir el tram final del pou d'entrada tot arribant als 10 metres de profunditat. No presenten topografia.
Cap a 1976, membres de la SIS del CET poden forçar el pas estret del fons del pou, accedir a les galeries que s'originen al seu darrera i aixecar una completa topografia.
Fins no fa gaires anys la forma toponímica era Ravella, però sembla que el topònim Revella és el correcte.

Topogràfics

topo 0: Avenc de la Canal de la Revella

Fotos

foto 0: Avenc de la Canal de la Revella
foto 1: Avenc de la Canal de la Revella
foto 2: Avenc de la Canal de la Revella

Bibliografia

GES-CMB (1974).- Catálogo espeleológico de la provincia de Barcelona. 198 pp. Club Montañés Barcelonés /Diputación Provincial de Barcelona. Dades inèdites SIS del CE Terrassa Dades de situació facilitades per A. Ferro (SIE-CEA)

Copyright © Espeleoworld 2023.