Espeleo World

Avenc de l'Estrip

Petit avenc de 8 m. de fondària al serrat de la Morella, Begues


Integrat per un únic pou de 8 metres de fondària i de secció força reduïda. Es tracta d'una forma molt evolucionada del rascler.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Begues
  • Comarca: Baix Llobregat
  • Unitat: Garraf, el
  • Recorregut: 10 metres
  • Desnivell: 8 metres
  • Granunitat: Serralada Litoral
  • Litologia: Calcàries
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Cal anar a la instal·lació radioelèctrica més oriental del serrat de la Morella i des del final de la carretera cal seguir uns 110 metres pel mig del rascler cap al turó situat al N. (cota 586). L'avenc es troba pràcticament al cim de l'esmentat turó, al costat S.

Història


Descobert i explorat per primer cop per membres del GES – CMB l'agost del 1958.
Cap a principis dels anys 1990, membres de l'ERE – CEC el van rebatejar incorrectament com avenc dels Malparlats.

Topos

Media

Biblio

Borràs, J. (1973).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. I . 155 pp. Barcelona.