Espeleo World

Avenc de l'Espina

Petit avenc de 12 m. de fondària a Horta de Sant Joan


Un pouet de 7 metres mig obturat per blocs a la seva meitat, comunica lateralment en el seu fons i a través d'un pas estret amb un altre pouet que arriba fins a – 12 m.
Estructurat sobre dues diàclasis paral·leles orientades N – S. Es localitzen algunes formacions litogèniques en el segon pouet.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Horta de Sant Joan
  • Comarca: Terra Alta
  • Unitat: Port, el
  • Recorregut: 16 metres
  • Desnivell: 12 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Calcàries
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Es troba a uns 400 metres al SO del cim de l'Espina (1182 m.), en el mateix llom que l'uneix amb el cim de Muntanyola. L'accés es realitza des d'Alfara de Carles.

Història


Encara que es coneix des de fa molt de temps i es troba senyalitzat en alguns mapes del Port, desconeixem qui pot haver fet la primera exploració. Només tenim constància de l'exploració de l'ERE – CEC el gener del 1981.

Topos

Media

Biblio

Dades inèdites arxiu Toni Inglés