Espeleo World

Avenc de l'Escalfor

Avenc de 32 metres de fondària a Cervelló.


A través d'una boca de petites dimensions, ens trobarem amb dues possibles continuacions; la primera i més accessible, no és més que una galeria de 8 metres de recorregut de secció molt irregular i amb la planta plena de blocs. La segona i després de baixar un curt ressalt, accedirem a una sala allargada on s'obre un pou de 19 metres, de parets terroses i molt irregulars, la planta és l'inici d'una galeria de 15 metres amb enormes blocs a la base, entre aquests podem davallar fins a la màxima cota penetrable a -32 metres, mentre que per la galeria anterior podem accedir fins a l'extrem oposat, on un petit ressalt ens situa fins a -31 metres de fondària.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Cervelló
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 80 metres
 • Desnivell: 32 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2014-06-23 12:07:45

Situació


Es troba situada a la Penya Roja. Si ens situem a la urbanització de can Paulet, a la intersecció dels carrers del Gironès amb el de l'Anoia, trobarem a l'esquerra un dipòsit d'aigua, des d'aquest punt, seguirem el carrer en direcció Oest durant 115 metres, arribats a aquest punt baixarem en direcció Sud, dirigint-nos cap el cingle durant 45 metres, on trobarem la boca de la cavitat.

Història


Desobstruït per J. Plazas i A. Asensio durant l'estiu de 1970, no sobrepassant la cota de -12 metres.
El febrer de 1972 és explorat per la SIRE-UEC de Collblanc fins a la cota -32 metres.
El 6 de juny de 1978 A. Asensio i J. Tres, realitzen una nova topografia que dóna una fondària de -27 metres. Aquesta topografia no serà publicada fins l'any 1984 dins d'un article sobre l'Ordal a la revista Carbonato, on es fa esment que la boca està tapada degut a la seva proximitat amb la urbanització de Can Paulet.
A partir de la informació anterior, a més d'altres que també confirmaven la desaparició de l'avenc a conseqüència de la urbanització, la cavitat s'inclou com a desapareguda en el Catàleg Espeleològic del Massís de l'Ordal (2004).
A finals d'aquella mateixa dècada, en Jordi Perera i l'Úrsula, tot passejant per aquesta zona de Cervelló localitzen una petita boca sense cap identificació, però no accedeixen a l'interior. El 17 d'abril del 2014 en Jordi Perera hi retorna acompanyat de diversos participants del Grup dels dijous, trobant-se que algú ha pintat a la boca el nom d'avenc de l'Escalfor. Aquests realitzen una nova topografia que dóna una fondària de -32 metres, contrastant de que es tracta de la mateixa cavitat.

Topos

Media

Biblio

 1. Asensio, A. / Gallofré, J. (1984). Notes sobre unes cavitats al massís de l’Ordal (Garraf). Carbonato (4) : 41-60.
 2. Aymamí, Genar.(1972).-”Dos nuevos avencs en Cervelló” Senderos (164):22-23. UEC.
 3. Aymamí, G.(1972).-”Levantamientos topográficos de dos cavidades de Cervelló”. 2º Simposium de metodología espeleológica - Topografía (Comunicaciones):VI-g 1-3. SIE del CEA.
 4. Rubinat Aumedes, Francesc (1984). “Catàleg Espeleològic del Massís de Garraf. Unitat Septentrional. Sectors 9-11 i 13”. Gours (10) : 19-60.
 5. Rubinat Aumedes, Francesc (2004). Catàleg Espeleològic del Massís de l'Ordal (Monogràfic):1-117. SIE-CEA.
 • Coordenades, topografia-2 i fotografies extretes del blog “espeleobloc.com.es” post del dia 20 de maig de 2014. Post de Jordi Perera “Retrobament de l'avenc de l'Escalfor ?”