Espeleo World

Avenc de l'Escalfor

Avenc de 32 metres de fondària a Cervelló.


A través d'una boca de petites dimensions, ens trobarem amb dues possibles continuacions; la primera i més accessible, no és més que una galeria de 8 metres de recorregut de secció molt irregular i amb la planta plena de blocs. La segona i després de baixar un curt ressalt, accedirem a una sala allargada on s'obre un pou de 19 metres, de parets terroses i molt irregulars, la planta és l'inici d'una galeria de 15 metres amb enormes blocs a la base, entre aquests podem davallar fins a la màxima cota penetrable a -32 metres, mentre que per la galeria anterior podem accedir fins a l'extrem oposat, on un petit ressalt ens situa fins a -31 metres de fondària.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Cervelló
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 80 metres
 • Desnivell: 32 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2014-06-23 12:07:45

Situació


Es troba situada a la Penya Roja. Si ens situem a la urbanització de can Paulet, a la intersecció dels carrers del Gironès amb el de l'Anoia, trobarem a l'esquerra un dipòsit d'aigua, des d'aquest punt, seguirem el carrer en direcció Oest durant 115 metres, arribats a aquest punt baixarem en direcció Sud, dirigint-nos cap el cingle durant 45 metres, on trobarem la boca de la cavitat.

Història


Desobstruït per J. Plazas i A. Asensio durant l'estiu de 1970, no sobrepassant la cota de -12 metres.
El febrer de 1972 és explorat per la SIRE-UEC de Collblanc fins a la cota -32 metres.
El 6 de juny de 1978 A. Asensio i J. Tres, realitzen una nova topografia que dóna una fondària de -27 metres. Aquesta topografia no serà publicada fins l'any 1984 dins d'un article sobre l'Ordal a la revista Carbonato, on es fa esment que la boca està tapada degut a la seva proximitat amb la urbanització de Can Paulet.
A partir de la informació anterior, a més d'altres que també confirmaven la desaparició de l'avenc a conseqüència de la urbanització, la cavitat s'inclou com a desapareguda en el Catàleg Espeleològic del Massís de l'Ordal (2004).
A finals d'aquella mateixa dècada, en Jordi Perera i l'Úrsula, tot passejant per aquesta zona de Cervelló localitzen una petita boca sense cap identificació, però no accedeixen a l'interior. El 17 d'abril del 2014 en Jordi Perera hi retorna acompanyat de diversos participants del Grup dels dijous, trobant-se que algú ha pintat a la boca el nom d'avenc de l'Escalfor. Aquests realitzen una nova topografia que dóna una fondària de -32 metres, contrastant de que es tracta de la mateixa cavitat.

Topos

topo Avenc de l'Escalfortopo Avenc de l'Escalfortopo Avenc de l'Escalfor

Media

foto Avenc de l'Escalforfoto Avenc de l'Escalforfoto Avenc de l'Escalforfoto Avenc de l'Escalforfoto Avenc de l'Escalfor

Biblio

 1. Asensio, A. / Gallofré, J. (1984). Notes sobre unes cavitats al massís de l’Ordal (Garraf). Carbonato (4) : 41-60.
 2. Aymamí, Genar.(1972).-”Dos nuevos avencs en Cervelló” Senderos (164):22-23. UEC.
 3. Aymamí, G.(1972).-”Levantamientos topográficos de dos cavidades de Cervelló”. 2º Simposium de metodología espeleológica - Topografía (Comunicaciones):VI-g 1-3. SIE del CEA.
 4. Rubinat Aumedes, Francesc (1984). “Catàleg Espeleològic del Massís de Garraf. Unitat Septentrional. Sectors 9-11 i 13”. Gours (10) : 19-60.
 5. Rubinat Aumedes, Francesc (2004). Catàleg Espeleològic del Massís de l'Ordal (Monogràfic):1-117. SIE-CEA.
 • Coordenades, topografia-2 i fotografies extretes del blog “espeleobloc.com.es” post del dia 20 de maig de 2014. Post de Jordi Perera “Retrobament de l'avenc de l'Escalfor ?”