Espeleo World

Avenc de l'Endaló

Interessant avenc de 21 m. de fondària a la zona de Rellinars


Una boca aproximadament triangular de 2 x 0,7 metres, escapçada al S per una canaleta, dóna accés a una galeria en rampa descendent de 45º, de sòl terrós i una amplada que oscil·la entre 0,5 i 1,5 metres. A continuació, un ressalt terrós de 2 metres d'alçada, ens permet arribar a una galeria alta (1,5 – 5 m.), de sostre molt irregular i fons de còdols i terra. Aquest conducte té una amplada variable (0,6 – 1,5 m.) i davalla en pendent de 35º fins un ressalt d'un metre, format per còdols encastats. Una mica més avall del ressalt s'obre un pouet de 4 metres de fondària que comunica amb una galeria inferior d'uns 9 metres de llargada que pel seu extrem S acaba curullada per sediments i, pel seu extrem N, dóna a un pouet de 3,5 metres al fons del qual, ple de còdols i fang, és el punt de màxima fondària (cota – 21).
Si tornem al ressalt de còdols, veurem que pel seu davant continua la galeria, ara en rampa ascendent de 30º i 0,5 -0,8 metres d'amplada, amb el fons ple de grava de desintegració del conglomerat i un recorregut de 8 metres. El sostre és d'alçada irregular (2 – 6 m.). A la part alta de la diàclasi, uns blocs encaixats formen una falsa galeria superior.
Tota la cavitat s'estructura a dos nivells sobre una diàclasi de direcció aproximada N25E-S25O.
Les formes erosives i arrodonides del sector d'entrada i de la galeria inferior, més o menys emmascarades actualment per fenòmens de dissolució, suggereixen que l'avenc funcionà com a cavitat emissiva dins del conjunt del sistema càrstic de les fonts de Rellinars.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Rellinars
  • Comarca: Vallès Occidental
  • Unitat: Obac, Serra de l'
  • Recorregut: 36 metres
  • Desnivell: 21 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2016-04-23 11:02:48

Situació


L'avenc s'obre 320 metres a l'E42S del turó on hi ha les edificacions de les Boades (cota 514); 520 metres a l'O43S del Castell de Bocs (cota 662). Al vessant esquerre del torrent de la Barbotera i a 35 metres de la seva llera, al costat d'un petit xaragall, 120 metres més avall de la confluència del torrent de la Barbotera amb un altre torrent que baixa del collet que hi ha darrera de les Boades (cota 512) i 15 metres aigües amunt d'un ressalt ben marcat que hi ha a la llera del torrent de la Barbotera.

Història


Cavitat coneguda d'antic pels boscaters de Rellinars. Cap a 1964, el Sr. Antoni Gil va acompanyar Josep Maria Torras a la boca de l'avenc, el qual, junt amb els seus companys del GES – CMB van portar a terme la primera exploració el gener del 1965.
Actualitzem la fitxa (abril 2016) incloent la primera topografia que es va fer de l'avenc, el desembre del 1972 i inèdita fins ara, per part de membres del GES – CMB durant els treballs que es van portar a terme per a la confecció del tercer volum del catàleg espeleològic de la província de Barcelona i que mai es va arribar a publicar.

Topos

Media

Biblio

Claverí, J.; Font, E. (1990).- “L'Avenc de l'Endaló – Rellinars, Barcelona” Exploracions (14): 43-49. EC de Gràcia. Barcelona · Coordenades i fotografies “JNC” aportades per Jordi Navarro (Centre Excursionista de Castellar del Vallès).