Avenc de Can Montmany

Avenc de 22 metres de fondària a la Palma de Cervelló.

Per una boca quadrada situada al fons d'una rampa de terra es penetra en un pou de -13 metres de fondària, entre grans blocs falcats a les parets. La planta no és més que una lleu baixada recoberta de petites pedres fins a fer-se impenetrable als -22 metres.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Palma de Cervelló, La
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 41 metres
 • Desnivell: 22 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio: Coleopters: Troglocharinus ferreri pallaresi.
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació

Carregant mapa...


A la carretera que puja de la Palma de Cervelló fins la urbanització de Fontpineda, uns cent metres després de passar una corba a la dreta de 180º, la cavitat es troba a a la paret de l'esquerra de la carretera, a uns 5 metres per damunt d'aquesta, en un punt on es veuen unes colades.

Història

La primera exploració va ser portada a terme l'any 1958 per membres de l'aleshores GIE (antecedent de la SIE) del CE Àliga (Barcelona)

Topogràfics

topo 0: Avenc de Can Montmany

Fotos

foto 0: Avenc de Can Montmany
foto 1: Avenc de Can Montmany
foto 2: Avenc de Can Montmany
foto 3: Avenc de Can Montmany

Bibliografia

 1. Asensio,A.(1983).-”Contribució al coneixement espeleo-tectònic de la riera de Corbera”. Carbonato (3):15-47. GERS-AE Muntanya. Barcelona.
 2. Rubinat,F.(1981).-”Catàleg Espeleològic del Massís de Garraf. Unitat septentrional”. Gours (8):45-75. G.E.FO.MA. Barcelona.
 3. Ribera,L; Victoria,J.M.(1968).-”Estudio de tres cavidades de la Palma de Cervelló”. EspeleoSie (3):2-7. SIE-CEA. Barcelona.
 4. Mateo,Lidia.(2008).-”Estudi de la distribució i de l'especiació del Troglocharinus ferreri pallaresi”. Espeleòleg (45):30-31. ERE – CE Catalunya. . Fotografies extretes del blog: Espeleobloc (post del 20-XI-2009).

Copyright © Espeleoworld 2023.