Espeleo World

Avenc de Can Montmany

Avenc de 22 metres de fondària a la Palma de Cervelló.


Per una boca quadrada situada al fons d'una rampa de terra es penetra en un pou de -13 metres de fondària, entre grans blocs falcats a les parets. La planta no és més que una lleu baixada recoberta de petites pedres fins a fer-se impenetrable als -22 metres.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Palma de Cervelló, La
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 41 metres
 • Desnivell: 22 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio: Coleopters: Troglocharinus ferreri pallaresi.
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació


A la carretera que puja de la Palma de Cervelló fins la urbanització de Fontpineda, uns cent metres després de passar una corba a la dreta de 180º, la cavitat es troba a a la paret de l'esquerra de la carretera, a uns 5 metres per damunt d'aquesta, en un punt on es veuen unes colades.

Història

La primera exploració va ser portada a terme l'any 1958 per membres de l'aleshores GIE (antecedent de la SIE) del CE Àliga (Barcelona)

Topos

topo Avenc de Can Montmany

Media

foto Avenc de Can Montmanyfoto Avenc de Can Montmanyfoto Avenc de Can Montmanyfoto Avenc de Can Montmany

Biblio

 1. Asensio,A.(1983).-”Contribució al coneixement espeleo-tectònic de la riera de Corbera”. Carbonato (3):15-47. GERS-AE Muntanya. Barcelona.
 2. Rubinat,F.(1981).-”Catàleg Espeleològic del Massís de Garraf. Unitat septentrional”. Gours (8):45-75. G.E.FO.MA. Barcelona.
 3. Ribera,L; Victoria,J.M.(1968).-”Estudio de tres cavidades de la Palma de Cervelló”. EspeleoSie (3):2-7. SIE-CEA. Barcelona.
 4. Mateo,Lidia.(2008).-”Estudi de la distribució i de l'especiació del Troglocharinus ferreri pallaresi”. Espeleòleg (45):30-31. ERE – CE Catalunya. . Fotografies extretes del blog: Espeleobloc (post del 20-XI-2009).