Espeleo World

Avenc d'en Viumala

Conegut avenc de 47 m. de fondària vora la Llacuna, (l'Anoia).


L'entrada és quasi horitzontal, formada en la intersecció d'una diàclasi (N10O) i els plans d'estratificació. Forma dos passos, un superior i l'altre inferior, que desemboquen a un pou per on es baixa fins a – 39 metres i a continuació una seqüència de pous de poca profunditat (3-4 metres) s'arriba al punt de màxima fondària (cota – 47). És un avenc de gran desenvolupament en sentit N-S però molt estret en el de E-O. Hi ha una absència total de formes d'erosió, havent-hi arreu processos graviclàstics. Té petites galeries secundàries sempre d'interseccions rectilínies, molt semblants a la de la veïna Cova de les Rondes.
La seva gènesi es pot apreciar perfectament en el tall E-O, no és res més que una diàclasi oberta alguns metres, quedant la part que comunica a l'exterior coberta de blocs.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Llacuna, La
 • Comarca: Anoia
 • Unitat: Anoia, l'
 • Recorregut: 115 metres
 • Desnivell: 47 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio: Coleòpters: Speophilus jacasi Lagar
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Des del camp de futbol de la Llacuna cal seguir en direcció S cap a la font Cuitora i des d'aquí enfilar-se a la carena de ponent i seguir-la en direcció S fins a trobar l'avenc al bell mig d'ella.
Coordenades aproximades.

Història


Coneguda cavitat de la comarca sobre la que es conten moltes llegendes, especialment la que explica que per Tots Sants i a les 12 de la nit se senten, des de la boca, els planys sobrenaturals de les ànimes dels soldats francesos que hi foren llençats durant la Guerra del Francès.
La primera visita espeleològica es va portar a terme el 15 de setembre de 1907 per Faura i Sans, Puig i altres companys del Club Muntanyenc. En aquesta ocasió únicament pogueren arribar a la boca del pou, que el van sondejar però consideraren perillosa la seva exploració per manca de material adient.
No és fins l'any 1932 o 1933 (no sabem la data concreta) que un grup de membres del Club Excursionista de Gràcia i de l'Ateneu Igualadí l'exploren i arriben al fons del pou.

Topos

Media

Biblio

 1. Badiella,E.; Fustagueras,J.; Indurain,J. (1977).- “Estudi geoespeleològic de les cavitats dels voltants del poble de La Llacuna” SIS (5): 53-65 /Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa (11): 409-421. SIS – CET. Terrassa.
 1. Borràs, A. (1933).- “Exploracions espeleogiques a la Vall de Miralles” Mai Enrera (99): 61-66. Butll. Club Excursionista de Gràcia. Barcelona.
 1. Lagar, A. et al. (1973).- “Cavidades del Penedès” Senderos (178): 9-14. Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona.
 1. Puig, J. (1909).- “L'Avenc d'en Viumala” Sota Terra (I): 65-71. Club Muntanyenc. Barcelona.
 • Coordenades i fotos obtingudes de l'Espeleobloc, post del dia 16 de maig de 2011.