Avenc d'en Sendo

Avenc de 27 m. de fondària a la Serra de l'Obac

La boca de 2,5 per 1 metres dóna pas a un pou de 7 metres molt ben erosionat. D'aquí es poden prendre diverses direccions. Remuntant un xic en direcció O, es segueix per una galeria baixa que ens porta fins a una saleta d'on surten dues ramificacions que s'acaben al cap de pocs metres; en aquesta saleta existeix un forat al terra que comunica amb unes altres gateres. Tornant a la base del pou d'entrada, es pot seguir per una pronunciada rampa en direcció SO, que ens porta a l'inici d'un pou. En un extrem, abans de davallar aquest, es pot seguir per una galeria que desemboca a una saleta. Abans però, existeix una gatera que s'enfila vers la saleta de les galeries de l'oest. Si davallem el pou anirem a parar a una gran sala de 9 per 6 metres. A aquesta també es pot arribar des de la base del pou d'entrada, en direcció E, per un pas arrupit fins a una sala on trobem un altre pou que desemboca a l'altre extrem de la sala inferior. Des d'aquí es poden seguir diversos petits conductes i en el seu extrem O, caldrà progressar arrossegats uns quants metres fins a trobar un eixamplament. Es continua, de nou arrupits, fins que un gran bloc ens interromp el pas. En l'extrem oposat trobem un petit conducte de pocs metres de desenvolupament que fineix ple de grava. Encara existeix un tercer forat al costat S de la sala; aquest, molt estret, comunica a una saleta d'on surten diversos conductes de poc recorregut i molt estrets.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Matadepera
 • Comarca: Vallès Occidental
 • Unitat: Obac, Serra de l'
 • Recorregut: 100 metres
 • Desnivell: 27 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Per la carretera de Terrassa a Mura, en el km. 7,750 aproximadament, i poc més endavant de l'entrada a l'àrea d'esplai del Torrent de l'Escaiola, surt un camí a l'esquerra que ens porta a un torrent. D'aquí surt, també a l'esquerra un caminet molt perdedor, que s'enfila per la riba dreta del torrent. Seguirem aquest camí que circula molt a prop del llit del torrent fins a trobar un bosquet de roures a l'altra riba; sota aquest bosc es troba l'avenc, a pocs metres de la llera del torrent.

Història

Les primeres referències que tenim d'aquest avenc són donades a la guia del mapa “Sant Llorenç del Munt – Serra de l'Obac” de l'Editorial Alpina (edició 1972), on consta que és una cavitat de tan sols 9 metres de fondària. Desconeixem qui van ser els seus descobridors, però sospitem que serien membres d'algun grup de Sabadell, cap a finals dels anys 1960.
El 1976, components de la SIS – CET visiten la cavitat i tot desobstruint un pas estret a la base del pou d'entrada, aconsegueixen arribar a la sala final i fer una primera topografia de l'avenc.
Cap a 1985, José A. Pérez del GES – CM Terrassa, mitjançant un pas estirat en un racó de la base del pou d'entrada, descobreix una nova sala i el pou lateral que comunica també amb la sala final. Junt amb els seus companys del GES i amb la col·laboració de membres de la SIS, desobstrueixen alguns punts de la zona terminal de l'avenc.

Topogràfics

topo 0: Avenc d'en Sendo

Fotos

foto 0: Avenc d'en Sendo
foto 1: Avenc d'en Sendo
foto 2: Avenc d'en Sendo

Bibliografia

 1. Badiella, E.; Ortega, J. (1976).- “Avenc d'en Sendo” Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa (6): 214-215. CE de Terrassa.
 1. Badiella, X.; Mansell, C. (1986).- “Noves troballes a cavitats de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac” SIS (10): 42-48 / Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa (44): 1068-1074. CE de Terrassa.
· Coordenades i fotografies “JNC” facilitades per Jordi Navarro (Centre Excursionista de Castellar del Vallès)

Copyright © Espeleoworld 2022.