Espeleo World

Avenc d'Aguilar

Avenc de 32 m. de fondària a Castellar del Vallès


La boca, de 13 x 3 metres i en forma d'embut, dóna pas a una rampa plena de molsa i heures que ens porta a un repeu al costat d'un bloc encaixat. D'aquí desgrimparem fins al final d'aquest primer pou que dóna a un replà sobre la sala del que anomenarem segon pou, que té 7 metres de desnivell. Davallat aquest, ens trobem al peu d'una sala de 8 x 3 metres, al sostre de la qual s'aprecien dues xemeneies. Seguint en direcció S, una galeria de 8 metres ens porta fins a un ressalt de 2 metres, el fons del qual representa el punt de màxima penetració de la cavitat. Pocs metres abans d'arribar al ressalt final hi ha una xemeneia que dóna a una galeria ascendent de 4 metres.
L'avenc està obert gràcies a una diàclasi N45O – S45E, en la qual els processos d'erosió i corrosió són bastant notoris. Cal destacar que la part final de la cavitat on es troba una petita sala, ha estat excavada gràcies a l'estrat de sorrenques que podem apreciar per tot el seu voltant. En les parets del segon pou s'han format unes importants colades gràcies a les diferents aportacions hídriques que han anat minvant progressivament fins que la cavitat ha deixat d'ésser completament activa, restant únicament petits degotalls.


Durant el 2013 hem tingut accés a una topografia (inèdita fins ara) feta per membres del GES – CMB cap a mitjans dels anys 1970, durant els treballs del tercer volum del “Catálogo Espeleológico de la provincia de Barcelona” (que mai va arribar a publicar-se) i que dóna una fondària sensiblement inferior (- 25 m.).

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Castellar del Vallès
  • Comarca: Vallès Occidental
  • Unitat: Farell, el - Cingles de Gallifa
  • Recorregut: 45 metres
  • Desnivell: 32 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2013-11-30 12:06:33

Situació


Es troba sota mateix del turó d'Aguilar, en el seu vessant SO i a l'inici d'un torrent que baixa cap a la riera Torell, entre la carena que va de l'Aguilar a l'anterior riera i la carena del Mas Pinetó.

Història


La primera referència que tenim és la d'una exploració l'any 1934 per part de Francesc Español (CMB), anomenant-la avenc de Can Cadafalch. Malgrat la seva llunyania d'aquesta masia, a Castellar la coneixen amb un nom i Sant Llorenç Savall amb l'altre.

Topos

Media

Biblio

Badiella, X.; Aguirre,F.; Muñoz,J.; Mota,F. (1981).- “Les cavitats del vessant Est del riu Ripoll” SIS (8): 56-70 / Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa (23): 296-310. SIS del CET. Terrassa.