Espeleo World

Avenc Cp.5

Petit avenc d'uns 25 m. de fondària situat al vessant sud del Mont Caro (el Port).


Tan sols sabem que és un avenc que després de moltes desobstruccions es va arribar als 25 metres de profunditat.
No es disposa de topografia.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Roquetes
 • Comarca: Baix Ebre
 • Unitat: Port, el
 • Recorregut: 25 metres
 • Desnivell: 25 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:57

Situació


Al vessant S del cim del Caro que forma la capçalera del barranc de Cova Pintada. Totes les cavitats localitzades a la zona alta d'aquest barranc es troben relativament a la vora unes de les altres, situades dins la canal que va formant el barranc.
Aquesta es troba sota mateix de la carretera que puja al Mont Caro i una mica més amunt i cap a ponent del CP.4
Coordenades aproximades.

Història


Després de les primeres recerques a la zona baixa del barranc de Cova Pintada, iniciades el 1985 pels membres de l'Espeleo Club Tortosa, van seguir les prospeccions per la zona més alta tot cercant possibles connexions amb el CP.1.
En aquesta, després de diferents desobstruccions, no van poder passar dels 25 metres de fondària.

Topos

Media

Biblio

 1. Espeleo Club Tortosa (1988).- “A la recerca de noves grans cavitats a Catalunya – Avanç al coneixement de les noves cavitats de la vessant sud de Caro”. Fulls Periòdics d'Informació General (25): Federació Catalana d'Espeleologia. Barcelona.
 2. Espeleo Club Tortosa (1993).- “A la recerca de noves grans cavitats a Catalunya – Avanç al coneixement de les noves cavitats de la vessant sud de Caro”. Sota Terra (7):60-73. GES – CM Barcelonès.
 • Coordenades extretes del mapa del Catàleg Espeleològic dels Ports (blog de l'Espeleo Club Tortosa).