Espeleo World

Avenc Clar Nº2

Ínfim avenc de 7 metres de desnivell.


Es tracta d'un únic pou de 7'40 metres de fondària.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Cervelló
  • Comarca: Baix Llobregat
  • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
  • Recorregut: 10 metres
  • Desnivell: 7 metres
  • Granunitat: Serralada Litoral
  • Litologia: Calcàries
  • Bio: Troglocharinus Ferreri Reitt. 11 exemplars, per F. Español  agost de 1944
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:00

Situació


Està situat a uns cinc metres més avall de l'Avenc Clar Nº 1.

Història

Topos

Media

Biblio

  1. Rubinat Aumedes, F. (1981).-“Catàleg Espeleològic del massís de Garraf. Unitat septentrional. Sector 10” GOURS (8):45-75. GEFOMA. Barcelona.
  2. Rubinat Aumedes, F. (2004).-“Catàleg Espeleològic del Massís de l'Ordal”. Espeleosie  (Monogràfic):1-117. SIE-CE Àliga. Barcelona.