Avenc Clar Nº2

Petit avenc a la zona del Pla de les Comes, Cervelló.

Es tracta d'un únic pou de 7'40 metres de fondària.
 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Cervelló
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 10 metres
 • Desnivell: 7 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio: Troglocharinus Ferreri Reitt. 11 exemplars, per F. Español  agost de 1944
 • Última revisió: 2021-04-10 16:32:13

Situació

Carregant mapa...


Està situat a uns cinc metres més avall de l'Avenc Clar Nº 1.

Història

Topogràfics

topo 0: Avenc Clar Nº2
topo 1: Avenc Clar Nº2

Fotos

foto 0: Avenc Clar Nº2
foto 1: Avenc Clar Nº2
foto 2: Avenc Clar Nº2
foto 3: Avenc Clar Nº2
foto 4: Avenc Clar Nº2

Bibliografia

 1. Alemany, J.A. (1978).-”Avenc Clar I”. Recopilació Parcial de Treballs Realitzats (nº1). Juny-78. GEPEG.
 2. (19Llopis Lladó, N. (1941).-”Morfologia e hidrología subterránea de la parte oriental del macizo cárstico de Garraf (Barcelona)”. Estudios Geográficos (4):413-466.
 3. Rubinat Aumedes, F. 81).-“Catàleg Espeleològic del massís de Garraf. Unitat septentrional. Sector 10” GOURS (8):45-75. GEFOMA. Barcelona.
 4. Rubinat Aumedes, F. (2004).-“Catàleg Espeleològic del Massís de l'Ordal”. Espeleosie (Monogràfic):1-117. SIE-CE Àliga. Barcelona.
 5. Valles, Jordi de (2017).-”Baix Llobregat”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol.6):1-468. EC Gràcia/FCE.
 • Actualització de dades i fotografies facilitades per A. Beguerie i altres (ERE-CEC) març de 2021.

Copyright © Espeleoworld 2023.