Espeleo World

Avenc 2 de les Planes del Forn del Vidre

Avenc de 21 m de fondària al Montsant (Ulldemolins)


La cavitat té tres boques, les més baixes són accessibles sense que calgui cap mena d'instal·lació.
Entrant per oposició s'accedeix al fons de la cavitat. En direcció N trobarem una galeria descendent on hi trobem el punt de màxima fondària, a partir d'aquí amb una petita grimpada arribarem al final de la galeria. Poc abans d'arribar al punt més fons de la cavitat, en un cantó hi ha una petita fissura per on surt un fort corrent d'aire. En direcció contraria, la continuació la trobem enmig d'uns blocs en forma de ressalt; un pou de 7 metres de fondària ens porta al fons d'una saleta plena de blocs i bastant descomposta.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Ulldemolins
 • Comarca: Priorat
 • Unitat: Montsant, el
 • Recorregut: 61 metres
 • Desnivell: 21 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació


Per situar-nos a la zona de les Planes del Forn de Vidre, des d'Ulldemolins cal anar a l'ermita de Sant Antoni, des d'on surt un camí que baixa a les Cadolles Fondes des d'aquest indret un senderó segueix per la vora del riu i cal seguir-lo fins arribar al Bisbe, d'on surt un camí a l'esquerra que va remuntant serra amunt fins arribar a les Planes del Forn de Vidre. El temps aproximat és de 50 minuts. Si ens situem a l'Avenc 1 de les Planes del Forn de Vidre, cal pujar girant a l'esquerra una vintena de metres per trobar la boca.
Coordenades força aproximades.

Història


Explorat pel GELL pels voltants de 1996.

Topos

Media

Biblio

 1. Farrús,M.;Satorra,A.;Pérez,Ll.(1999).-Resultats de les campanyes del grup espeleològic lleidatà a la serra del Montsant.” Grallera (5):5-44. GELL-CE Lleida.