Avenc 1 de les Planes del Forn del Vidre

Avenc de 44 m de fondària al Montsant (Ulldemolins)

La boca de 0'40x0'70 metres,dóna pas a un conducte de reduïdes dimensions que, després d'un ressalt ens mena a una primera sala de 7x7 metres amb el sostre irregular. Una gatera situada en el lateral N de la sala, permet accedir a la galeria principal, d'uns 30 metres de recorregut i una amplada que oscil·la entre els 6 i els 10 metres; el sostre baix al primer terç de la galeria, guanya alçada després d'un ressalt, arribant fins els 6 metres. La galeria principal entra en contacte amb dues diàclasis ortogonals pel O, una a l'extrem final que es fa impracticable als pocs metres, i l'altra situada a mitja galeria i si accedeix per un pas estret entre blocs, un cop passat aquest i superats diversos ressalts, tant descendent com ascendents, s'arriba a una estretor vertical que mena a la cota de màxima fondària de la cavitat.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Ulldemolins
 • Comarca: Priorat
 • Unitat: Montsant, el
 • Recorregut: 81 metres
 • Desnivell: 44 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació

Per situar-nos a la zona de les Planes del Forn de Vidre, des d'Ulldemolins cal anar a l'ermita de Sant Antoni, des d'on surt un camí que baixa a les Cadolles Fondes des d'aquest indret un senderó segueix per la vora del riu i cal seguir-lo fins arribar al Bisbe, d'on surt un camí a l'esquerra que va remuntant serra amunt fins arribar a les Planes del Forn de Vidre. El temps aproximat és de 50 minuts. Si ens situem a l'Avenc del Vent, cal pujar la carena i baixar girant una mica a l'esquerra per trobar la boca d'aquest avenc.
Coordenades molt aproximades.

Història

Explorat pel GELL pels voltants de 1996.

Topogràfics

topo 0: Avenc 1 de les Planes del Forn del Vidre

Fotos

Bibliografia

 1. Farrús,M.;Satorra,A.;Pérez,Ll.(1999).-Resultats de les campanyes del grup espeleològic lleidatà a la serra del Montsant.” Grallera (5):5-44. GELL-CE Lleida.

Copyright © Espeleoworld 2022.