Espeleo World

Forat del Campament

Avenc de 17 m. de fondària a la zona de Rasets (Castellar del Riu).


Un pou de 15 metres ens deixa en una diàclasi d'un metre d'amplada i uns 8 de llargada. Baixant la rampa arribem a la cota màxima de -17 metres.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Castellar del Riu
 • Comarca: Berguedà
 • Unitat: Peguera - Ensija
 • Recorregut: 28 metres
 • Desnivell: 17 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2014-12-21 14:49:39

Situació


A la zona dels Rasets, al N de la Roca d'Auró. Uns 40 metres al N de la bòfia dels Rasets, entre aquesta i la Cova Camallero. Al costat esquerre de la pista que puja a la torre de comunicacions, és una depressió amb dos forats, el forat del Campament és el de l'esquerra.
Coordenades aproximades.

Història


El GE Badalona durant una campanya de prospecció portada a terme durant la segona meitat de la dècada del 2000, l'explora i topografia, denominant-lo R.1A de Rasets.
Tenim seriosos dubtes que aquest avenc correspongui, com diu J. de Valles (2009), amb l'anomenat Avenc del Campament explorat per la SIRE – UEC Sants el juny del 1969, ja que era una cavitat de dimensions molt més reduïdes.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J; Miñarro, JM.; Talavera, F.(1980).-”l'urgell, el solsonès, la segarra i el berguedà”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol.5):56. Ed. Políglota. Barcelona.
 2. Miñarro, J.M. (1970).-”Sobre algunos fenómenos espeleológicos desarrollados en Els Rasets (Rasos de Peguera-Barcelona)”. Bol. Infor. SIRE (3):8-10. SIRE-UEC de Sants. Barcelona.
 3. Valles, Jordi de.(2009).-”Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Ripollès”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol.3): 28. ECG-FCE.