Cova de la Carretera

Petita cova de 47 metres de recorregut a la Palma de Cervelló.

Un ressalt de 2 metres ens situa en una galeria que en principi segueix en direcció NO, per seguidament girar cap el N i al cap d'uns metres tornar a recuperar la direcció inicial i finalitzar uns metres més endavant. Situats de nou a la base del ressalt d'entrada, per l'altra banda s'accedeix a un seguit de gateres entre mig de blocs superposats.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Palma de Cervelló, La
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 47 metres
 • Desnivell: 7 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

A la carretera que puja de la Palma de Cervelló fins la urbanització de Fontpineda, uns cent metres després de passar una corba a la dreta de 180º, trobem a la paret de l'esquerra de la carretera l'avenc de Can Montmany, un centener de metres més endavant en el mateix costat i a tocar de la carretera, trobem la boca de la cavitat.

Història

La primera exploració va ser portada a terme l'any 1958 per membres de l'aleshores GIE (antecedent de la SIE) del CE Àliga (Barcelona) .
Els primers exploradors el citaren com Avenc de la Carretera, posteriorment, en diferents publicacions apareix citada com Cova de la Carretera, molt probablement influenciats per la pròpia estructura de la cavitat i la seva boca d'accés, oberta arran de la construcció de la carretera, finalment a acabat sent més coneguda per la denominació de cova.

Topogràfics

topo 0: Cova de la Carretera

Fotos

Bibliografia

 1. Asensio,A.(1983).-”Contribució al coneixement espeleo-tectònic de la riera de Corbera”. Carbonato (3):15-47. GERS-AE Muntanya. Barcelona.
 2. Rubinat,F.(1981).-”Catàleg Espeleològic del Massís de Garraf. Unitat septentrional”. Gours (8):45-75. G.E.FO.MA. Barcelona.
 3. Ribera,L; Victoria,J.M.(1968).-”Estudio de tres cavidades de la Palma de Cervelló”. EspeleoSie (3):2-7. SIE-CEA. Barcelona.

Copyright © Espeleoworld 2022.