Espeleo World

Cova de l'Angel

Bonica cavitat d'uns 10 m. de fondària i 50 m. de recorregut a Begur


La cavitat excavada en les calcàries grises del Cambrià, presenta un pou d’entrada d’uns 9 metres, que constitueix l’espai més gran del fenomen, en la seva base seguint la mateixa fractura generatriu a ambdós extrems es desenvolupen unes petites galeries que resten penjades a prop de 3 metres del terra, evidenciant que s’ha buidat el terra que les donava continuïtat. El sector SO resta obturat per sediments fins i blocs als pocs metres. Pel contrari, la prolongació NE es resol per ressalts i conductes de petita talla que permeten diversos itineraris superposats, és en aquest sector on es desenvolupa un bonic procés litogènic amb diverses coloracions des del blanc més pur fins les diverses tonalitats ocres característiques de la biodegradació de matèria orgànica dels àcids húmics.
De moment no es disposa de cap topografia, per la qual cosa tant la fondària com el recorregut han de considerar-se aproximats.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begur
 • Comarca: Baix Empordà
 • Unitat: Muntanyes de Begur
 • Recorregut: 50 metres
 • Desnivell: 10 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2013-11-05 07:50:11

Situació


Poc abans d'entrar a la població de Begur, venint de Palafrugell per la carretera GIP-6531, hi ha un desviament a la dreta que puja a la urbanització que es troba per sota el Puig de Son Ric. A poc més de 300 metres, al vial principal se li uneixen dos carrers, seguint uns pocs metres pel principal (el del mig), es troba la cavitat, a la dreta i en plena cuneta, per sota de la primera casa de la urbanització.

Història


L’Angel Cobo del Club Excursionista Els Perduts de Begur tot cercant una cavitat que havien explorat anys enrere uns companys de Palafrugell, localitza una esquerda a peu de carretera prop del Puig de Son Ric que està sent utilitzada com a clavegueram d’una edificació de la propera urbanització. Fetes les oportunes gestions amb les administracions adients aconsegueixen reconduir la conducció alliberant la cavitat de la funció d’abocador.
Juntament amb els seus companys condicionen l’accés a la cavitat i la protegeixen amb una tanca i cadenat. Tot seguit emprenen una tasca de desobstrucció i buidat de sediments d’aquesta petita cavitat.
Temps més tard, el 19 de setembre del 2013, acompanyen a visitar la cavitat a membres del col·lectiu Espeleodijous, els quals la donen a conèixer des del blog Espeleobloc.

Topos

Media

Biblio

 • Totes les dades i documentació gràfica ha estat extreta del blog 'Espeleobloc', post del dia 23-9-2013