Espeleo World

Cova Bonica

Petita cova d'uns 65 m. de recorregut a Ulldecona (el Montsià)


Un estret pou vertical de 5 metres comunica la cavitat amb la superfície i la seva base és una sala molt irregular totalment ocupada per blocs i presentant algunes formacions litogèniques als seus extrems.
D'aquesta sala surten dues galeries en direccions oposades: Al N s'inicia un conducte, a l'inici descendent, de poca alçada i d'uns 15 metres de longitud, que acaba, en sentit ascendent, pocs metres més enllà. Al costat S de la sala s'obre un pouet de 4 metres que comunica amb una galeria inferior plana i recta d'uns 25 metres de recorregut, de secció variable i que acaba en un pas molt baix curullada per sediments.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Ulldecona
 • Comarca: Montsià
 • Unitat: Montsià, el - Godall
 • Recorregut: 65 metres
 • Desnivell: 12 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio: Coleòpters
  • Microtyphlus virgilii
  Diplurs
  • Paratachycampa hispanica
  Araneids
  • Speleoarpactea levantina
 • Última revisió: 2017-03-16 17:13:15

Situació


Des d'Ulldecona cal prendre el camí de l'ermita de la Pietat i abans de passar sota la línia d'alta tensió, al peu del vessant oriental de la Mola de la Torre (296 m.), un centenar de metres a l'esquerra del camí i al mig d'un camp de garrofers es troba la boca de la cavitat. Vora la boca hi ha (o hi havia) (dades de 1974) un gran xiprer visible des del camí.
Actualment la cova es troba tancada amb una reixa i un cadenat, ja que el Sr. Fernando Guarch, veí d'Ulldecona i antic membre d'un grup d'espeleologia d'aquesta població, va comprar la finca on està aquesta cavitat per tal de preservar-la i evitar la seva degradació per visites incontrolades.
Coordenades aproximades.

Història


Coneguda des de temps immemorials per la gent de la contrada. Segons sembla havia servit d'amagatall durant la guerra.
Explorada pel Grup Espeleològic d'Ulldecona des de mitjans dels anys 1960.
Membres de la SIE – CEA la van visitar per la Setmana Santa del 1974 acompanyats per Joaquim Virgili (GEU).
L'amic Floren Fadrique l'ha visitada en algunes ocasions durant les seves recerques biospeleològiques al Montsià i ens comenta que per diferenciar-la de la Cova Bonica situada al cim del Montsià, a aquesta l'anomenen (entre els del seu ram) Cova Bonica de Godall, per la situació orogràfica, no pel municipi.

Topos

Media

Biblio

 • No coneixem cap referència bibliogràfica específicament espeleològica.
 • Dades biospeleològiques i fotografies aportades per Floren Fadrique