Espeleo World

Cau de la Guineu

Petita concavitat entre blocs a l'E de Roses


Amuntegament de grans blocs, sensiblement arrodonits per l'erosió i que formen una sèrie de conductes d'origen clàstic en un volum de 200 o 300 metres cúbics. Aquestes zones fosques, de pocs metres de recorregut laberíntic, terra polsós i de precari equilibri, atesa la seva morfologia, no es poden anomenar veritables galeries.
No es disposa de topografia, per tant es desconeix el recorregut exacte que pot tenir el conjunt.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Roses
 • Comarca: Alt Empordà
 • Unitat: Cap de Creus
 • Recorregut: 20 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Pirineu Axial
 • Litologia: Granits
 • Bio: Coleòpters
  • Pseudochlamys raholai (Zariquiey, 1919)
 • Última revisió: 2015-09-20 14:30:29

Situació


A l'E de Roses. Al final del recorregut turístic de dolmen de la Creu d'en Cobertella, surt un corriol, molt marcat, en direcció NO aproximadament i que després de moltes ziga-zagues arriba a la cavitat. Per sota del pla de la casa Cremada.
Coordenades aproximades.

Història


La primera referència d'aquesta cavitat és del Dr. Ricardo Zariquiey que pensem la va visitar en la mateixa època (1919) que la Cova Tassana (Cadaqués). A l'igual que en aquesta, també va capturar diversos espècimens d'un coleòpter troglobi anomenat aleshores Anillochlamys raholai.
No tenim cap més notícia fins que cap als voltants de l'any 2000 la va visitar l'amic Florentino Fadrique en les seves recerques biospeleològiques pel Cap de Creus.
Sospitem és la mateixa cavitat catalogada com Cau de les Guilles o Cau de la Guilla, la qual ha estat objecte de diferents excavacions arqueològiques des de 1946.

Topos

Media

Biblio

 1. Español, F. (1956).- “ Los Bathysciinae catalanes”. Actes du II Congrés International d'Etudes Pyrénèens, t. 3(2): 109-123. Luchon-Pau. 1954.
 2. Valles, Jordi de (2010).- Catàleg Espeleològic de Catalunya. Volum 4: 397 pp. Espeleo Club de Gràcia / Federació Catalana d'Espeleologia. Barcelona.
 • Totes les dades han estat facilitades per Florentino Fadrique (SIE – CEA)