Avenc So.3

Petita cavitat al Sotarro (Begues)

Per una boca de 2X1,50 m, oberta per desobstrucció, s'accedeix a un pouet de 2,80 m de fondària. Pou fàcilment desgrimpable, a la base d'aquest trobem una petita saleta concrecionada i s'arriba a la cota màxima assolida fins ara, -3,70 m. S'intueix una possible continuació.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 7 metres
 • Desnivell: 4 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2018-09-03 09:38:27

Situació

Des de l'avinguda de la Mediterrània de Begues, cal prendre la pista que cap al Nord va per la Plana de l'Alzina a can Farfai, una mica més endavant cal seguir la pista de l'esquerra que puja al pla del Sotarro, en arribar dalt trobem una primera bifurcació a l'esquerra que obviem, cal seguir 70 metres més fins a una nova bifurcació a l'esquerra, la seguirem durant uns 60 metres, on trobem un interessant rascler, a la dreta de la pista a menys de 10 metres d'aquesta trobem l'avenc SO.3

Història

Ja fa força temps que el malaurat amic Toni Asensio va passar un petit croquis d'una cavitat inèdita als companys del GEB, suposadament aquesta cavitat va ser desobstruïda pel Pedro Valdepeñas, circumstància que es va veure refermada en observar un graf-fiti a la boca que posava (P. Valdepeñas), a la cavitat se li assignaven 5 m de fondària.
Passats els anys, el 30-12-2010, el conegut grup dels dijous, cercant l'avenc Marquès retroba la cavitat, i publica fotografia de la boca i les seves coordenades al blog espeleobloc. Finalment el 27-07-2014 membres del G.E. Badalona, que estaven catalogant petites cavitats del Sotarro, realitzen la topografia i li posen per nom les sigles SO.3

Topogràfics

topo 0: Avenc So.3
topo 1: Avenc So.3

Fotos

foto 0: Avenc So.3
foto 1: Avenc So.3

Bibliografia

 1. Valles, Jordi de.(2017).-”Baix Llobregat”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol.6): 1-468. ECG/FC
 • Totes les dades, topografia i fotografies han estat extretes del blog (cavitatsdecatalunya.blogspot.com.es)
 • Fotografia nom boca extreta del blog (www.espeleobloc.com.es) post del dia 5-1-2011.
 • Arxiu Toni Asensio.

Copyright © Espeleoworld 2022.