Espeleo World

Avenc del Vent

Avenc de 39 metres de fondària i 417 metres de recorregut al Montsant, (Ulldemolins).


La boca de 0'40x0'70 metres,dóna pas a un conducte de reduïdes dimensions que, després d'un ressalt ens mena a una primera sala de 7x7 metres amb el sostre irregular. Una gatera situada en el lateral N de la sala, permet accedir a la galeria principal, d'uns 30 metres de recorregut i una amplada que oscil·la entre els 6 i els 10 metres; el sostre baix al primer terç de la galeria, guanya alçada després d'un ressalt, arribant fins els 6 metres. La galeria principal entra en contacte amb dues diàclasis ortogonals, una situada a mitja galeria i si accedeix per un pas estret entre blocs, un cop passat aquest i superats diversos ressalts, tant descendent com ascendents, s'arriba a una estretor vertical que mena a la cota de màxima fondària de la cavitat. L'altra es troba a l'extrem O de la sala i comunica amb la part més complexa de la cavitat, constituïda per una xarxa d'escletxes de direcció preferent NE-SO i NO-SE, sovint intercomunicades entre elles a diferents nivells.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Ulldemolins
 • Comarca: Priorat
 • Unitat: Montsant, el
 • Recorregut: 417 metres
 • Desnivell: 39 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2017-04-24 06:59:47

Situació

Des d'Ulldemolins cal anar a l'ermita de Sant Antoni, des d'on surt un camí que baixa a les Cadolles Fondes cap a Sant Bertomeu, cal agafar el trencall que passant pels Tres Jurats, puja fins els Pins Carrassers, a mitja pujada un senyal metàl·lic indica un desviament, cal deixar el sender principal i prendre el de la dreta, que un cop arribats a un coll es fa menys evident; seguint poc més o menys la mateixa alçada i després de passar dues carenes més, s'arriba a una petita depressió on es localitza la boca de la cavitat entre mig de la vegetació i a uns 20 metres per sota la carena. 

Història


Explorat pel GES del CMT el juny de 1985 els quals son acompanyats per uns coneguts que els informen sobre algunes cavitats de la zona, la qual visiten esporàdicament entre els anys 1982 i 1985.
El GELL l'explora i topografia de nou pels voltants de 1997, però probablement degut a la desconeixença de l'anterior exploració, se'ls hi passa per alt tota la xarxa d'escletxes del sector O.

Topos

Media

Biblio

 1. Boixader,J.; i altres.(1985).-”Les cavitats dels voltants d'Ulldemolins”. GES (4):54-61. GES – CM Terrassa.
 2. Farrús,M.;Satorra,A.;Pérez,Ll.(1999).-Resultats de les campanyes del grup espeleològic lleidatà a la serra del Montsant.” Grallera (5):5-44. GELL-CE Lleida.
 • Fotografia de la boca extreta del Bloc del Santi, post del dia 20 de febrer de 2008. www.sborrull.blogspot.com
 • Coordenades i fotografies interiors, facilitades per Antoni Satorra (GELL).