Avenc del Pastor

Avenc de 22 metres de fondària a Bellver de Cerdanya.

La boca, de reduïdes dimensions, dóna pas a una rampa de fort pendent que arriba als -6 metres de fondària, formant una planta de 2,5x1 metre, on s'obre un pou que arriba als -15 metres, donant pas a una sala de 3x1,50 metres. Des d'aquí baixem per un altre pou fins arribar a la cota màxima de la cavitat, situada a -22,30 metres, en una planta de 6x1,50 metres.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Bellver de Cerdanya
 • Comarca: Cerdanya
 • Unitat: Alt Segre
 • Recorregut: 33 metres
 • Desnivell: 22 metres
 • Granunitat: Pirineu Axial
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2018-10-06 09:40:12

Situació

Des de Riu de Cerdanya seguirem la pista que passant pel refugi del Serrat de les Esposes, és dirigeix al collet de la Font Freda, uns 500 metres abans d'arribar-hi, en el punt conegut com els Plans de Bor, ens desviarem a la dreta per una pista fins arribar a uns plans que s'obren a l'esquerra d'aquesta on hi a un refugi de pastors. La cavitat s'obre al NO de la cota 1634, a 5 minuts del refugi.

Història

Explorat pel Grup Geogràfic de Gràcia (anteriorment SEOG i posteriorment ECG) i el Grup Espeleològic de Badalona entre els anys 1975-1977.

Topogràfics

topo 0: Avenc del Pastor

Fotos

foto 0: Avenc del Pastor
foto 1: Avenc del Pastor
foto 2: Avenc del Pastor
foto 3: Avenc del Pastor
foto 4: Avenc del Pastor
foto 5: Avenc del Pastor
foto 6: Avenc del Pastor

Bibliografia

 1. Borràs, J.; Miñarro, JM.; Talavera, F. (1978).-”l'alt urgell i la cerdanya”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol. 1): 166 pp. Políglota. Barcelona.
 2. Espeleo Club de Gràcia.(1990).-”La cova de la Fou de Bor. Cent anys d'exploracions”. Exploracions (14):73-93.EC Gràcia.
 • Coordenades i fotografies extretes del blog (espeleodijous.cat), post del dia 27-09-2018.

Copyright © Espeleoworld 2022.