Espeleo World

Avenc del Cingle

Estret avenc de 65 m. de fondària a Horta de Sant Joan


Per una boca estreta i allargada, dividida en dos per un pont de roca, es penetra en un pou de 24 metres de molt poca amplada. Al seu fons, un pas estret que va ser desobstruït el 1971 permet avançar per la diàclasi fins arribar a un nou tram vertical, aquest de 14 metres. A l'extrem de la diàclasi, un nou pou de 10 metres permet d'arribar a les galeries finals on s'assoleix la màxima fondària.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Horta de Sant Joan
  • Comarca: Terra Alta
  • Unitat: Terra Alta, la
  • Recorregut: 90 metres
  • Desnivell: 65 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


A la banda NE de la muntanya de Santa Bàrbara, a frec de la part superior del cingle que mira cap al riu Canaleta i per damunt de la capella de Sant Antoni. L'accés es pot fer amb cotxe fins el convent de Sant Salvador d'Horta i des d'aquí prendre el camí que voreja tota la muntanya.
La muntanya de Santa Bàrbara forma part d'una sèrie de relleus de conglomerats de l'oligocè que fan de divisòria entre el massís del Port i la Depressió de l'Ebre.

Història


Descobert i explorat per membres de l'aleshores incipient SIRE – UEC Tortosa el 19 de març del 1971 que van baixar el primer pou. Hi van tornar el 9 de maig del mateix 1971 i després d'una desobstrucció al seu fons van poder continuar l'exploració fins el punt de màxima fondària.
Tenim constància que durant la primera meitat dels anys 1960, membres del GIE del CE Gràcia van realitzar una sèrie d'exploracions per la zona d'Horta de Sant Joan i entre les moltes cavitats visitades, de la majoria de les quals només tenim el nom, s'esmenta un com Avenc de Santa Bàrbara i pensem podria tractar-se del mateix, encara que no passa de ser una conjectura.

Topos

Media

Biblio

· Cavitat inèdita en la bibliografia espeleològica. Les coordenades, croquis i fotografies han estat facilitades per l'Espeleo Club Tortosa.