Espeleo World

Avenc de les Dues Boques

Petit avenc de 10 m. de fondària a Garraf (Gavà)


Presenta dues boques d'accés separades uns 10 metres l'una de l'altra. La situada més al NE és la més gran i comunica amb un petit pou de 5 metres que ens situa en una base d'uns 6 metres de diàmetre i que per un ressalt en fort pendent comunica amb la planta inferior per sota del pou de la boca situada més al SO.
Tota la cavitat presenta un desenvolupat procés quimiolitogènic en avançat estat de descalcificació.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Gavà
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 35 metres
 • Desnivell: 10 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:39:04

Situació


Anant per la pista que des del Campgràs ressegueix l'abocador d'escombraries, un cop passat el coll que es forma a la capçalera del fondo de l'Infern cal prendre un corriol a la dreta senyalitzat amb pedrons (itinerari per anar a l'avenc de la Sivinota) tot seguint la carena. En un principi aquesta és planera, poc després s'accentua el pendent per més endavant tornar a planejar. En aquest punt cal anar en direcció al Bassot de l'Arbre (210º) tot baixant pel vessant esquerre del fondo de l'Infern durant uns 75 metres, fins arribar a les boques de l'avenc, les quals es troben a uns 25 metres per damunt de la llera.

Història


La primera exploració tingué lloc el març de 1955 per membres del GES del CMB.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J. (1974).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. II. 166 pp. Barcelona.
 1. Montoriol, J.; Muntan, L. (1961).- “Resultado de nuevas investigaciones sobre el karst del Pla de les Basses (Macizo de Garraf, Barcelona)” Speleon. T.12 (1-2): 35-53. Universidad de Oviedo.
· Coordenades i situació facilitades per Lluís Muntan (GES – CMB).