Espeleo World

Avenc de la Dolina

Avenc de 28 metres de fondària a Camarasa


Una estreta boca que en algunes èpoques de l'any bufa un fort aire per efecte de cul de sac, amb un pou 10 metres ens situa en una sala de moderades dimensions amb progressions per diferents bandes. Per la banda est podem veure com es la part inferior de la dolina que es troba al costat de la cavitat.  Per l'altre costat, seguint la part superior d'un conducte ens porta a una sala de sostre baix  amb un pou estret cap a la continuació de la cavitat on trobem una diàclasi amb dues direccions fins assolir uns passos massa estrets per continuar. Hi ha abundant formació.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Camarasa
  • Comarca: Noguera
  • Unitat: Serres marginals - Est
  • Recorregut: 120 metres
  • Desnivell: 28 metres
  • Granunitat: Prepirineu
  • Litologia: Calcàries
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:40:05

Situació


Des del magatzem que es troba prop de l'ermita de Sant Jordi, seguirem el camí que surt de darrera d'aquell en direcció oest, després de passar l'avenc de la Serp que ens queda a la dreta anirem a la dreta en direcció nord on en menys de 100 metres trobarem una dolina la boca de l'avenc es troba en el costat sud i en el marge d'aquesta dolina.

Història

Desobstrucció  i exploració a càrrec del GELL el 1997.

Topos

Media

Biblio

Pérez, Lluís - Mòdol, Antoni.(1999).-'Mont-roig, Camarasa'. GRALLERA(5):45-53.GELL. CE Lleida.