Avenc de la Cabra

Petit avenc de 15 metres de fondària a la Palma de Cervelló.

La boca mig obstruïda per dos blocs s'obre pas al centre d'una galeria de secció inclinada; per un costat després de baixar uns metres per una lleu rampa s'acaba la galeria. Per l'altre costat i després de davallar un pou de 5 metres, s'inicia una galeria que al principi és descendent i de planta molt irregular per on s'arriba a la màxima fondària penetrable -15 metres. Per sobre d'aquest punt i després de remuntar uns metres, la galeria continua horitzontalment després de passar una gatera, aquesta galeria té 8 metres de longitud i 1'50 metres d'amplada i acaba fent-se impenetrable.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Palma de Cervelló, La
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 45 metres
 • Desnivell: 15 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:40:05

Situació

A la carretera que puja de la Palma de Cervelló fins la urbanització de Fontpineda, uns cent metres després de passar una corba a la dreta de 180º, la cavitat es troba a la paret de l'esquerra de la carretera, entre l'avenc de Can Montmany i la carretera.

Història

La primera exploració va ser portada a terme l'any 1958 per membres de l'aleshores GIE (antecedent de la SIE) del CE Àliga (Barcelona)

Topogràfics

topo 0: Avenc de la Cabra

Fotos

Bibliografia

 1. Asensio,A.(1983).-”Contribució al coneixement espeleo-tectònic de la riera de Corbera”. Carbonato (3):15-47. GERS-AE Muntanya. Barcelona.
 2. Rubinat,F.(1981).-”Catàleg Espeleològic del Massís de Garraf. Unitat septentrional”. Gours (8):45-75. G.E.FO.MA. Barcelona.
 3. Ribera,L; Victoria,J.M.(1968).-”Estudio de tres cavidades de la Palma de Cervelló”. EspeleoSie (3):2-7. SIE-CEA. Barcelona.

Copyright © Espeleoworld 2022.