Espeleo World

Avenc de la Banya

Dolina d'enfonsament de gairebé 3 m. de fondària a la zona de la Morella (Garraf).


Boca d'enfonsament al mig d'una dolina. Continuació obturada per les argiles de descalcificació de la pròpia dolina, resta de l'antiga cobertora.
Amb certa regularitat s'han produït intents de desobstrucció, la darrera el 2013. La fondària màxima es situa als 2,60 metres.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 5 metres
 • Desnivell: 3 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2013-08-06 10:19:35

Situació


Des de l'aparcament del Pla de Querol cal seguir fins el Campgràs i continuar per la carretera que puja al Centre d'Emissors d'Aviació, anant fins a la instal·lació situada més a l'E. Al N d'aquesta es troba la cota 586 (Serrat de la Morella) i pràcticament dalt hi ha el molt visible Avenc de l'Estrip. A 60 metres a l'E del cim es troba la dolina de l'Avenc de la Banya.

Història


Els primers intents de desobstrucció daten del març del 1968 per part de membres del GES – CMB.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J. (1973).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. I . 155 pp. Barcelona.
 • Dades inèdites arxiu ERE – CEC